Samenwijs

Samenwijs is een onderwijsconcept dat begon met dit project: ESCBO-Electric Sports Car Build Off! (Powered by Siemens)
Ik, Roeland Hogt, had het voorrecht om team captain te zijn in dit bijzondere project. In dit project hebben we naast het compleet voertuig denken de studenten de vrijheid gegeven om het echt hun project te laten zijn. Zij maakten het spel met daarom heen de docenten en anderen als supporter, coach en soms helper. Daarbij hebben we sterk de focus gelegd op kennisontwikkeling en kennisdeling. Studenten hun droom laten beleven vanuit hun eigen kracht.

Ik zeg wel eens dat ik in dat jaar heel druk ben geweest met faciliteren en applaudisseren. Het resultaat was een geweldige flow en uiteindelijk dat precies na een een jaar dat voertuig RDW goedgekeurd werd wat de studenten vooraf hadden bedacht. 

Iedereen blij en trots. Het werd dat jaar (2012-2013) verkozen tot een na beste project  van de Hogeschool Rotterdam, daarover dit filmpje:

In de zomer ben ik gaan reflecteren en schrijven om te begrijpen waarom dit nou zo goed is gegaan. Dit was geen onderwijs maar Samenwijs. De drie stappen hierin zijn vertrouwen, verbinden en realiseren.  Zie Samenwijs basis (Leaflet Samenwijs_v101A). Maar er was meer en vanuit een voorspellende droom beschreef ik het I-College (Leaflet I-college_v001). Het waren de jaren van verandering waarin ik experimenteerde met het concept in het onderwijs en nieuwe projecten ontwikkeld werden (Artikel UM en SLV 30april2015). 
Het boek Samenwijs, met de wetenschappelijke onderbouwing, is uiteindelijk samengevat in een publicatie waarin in de stadia ‘weten door ervaren’, ‘leren door proberen’ en ‘groeien door samenwerken’ de waarde van Samenwijs is 
geëvalueerd (Publicatie Onderwijsparade 2015_v017)

Het was ook de tijd van de stap naar de professie in N-NL waarin ik, dankbaar voor alle mogelijkheden die de Hogeschool Rotterdam mij heeft geboden, welkom was om een begin te maken met het practoraat Automotive. Met dezelfde principes van Samenwijs maar in een andere context: zie  practoraat Automotive en de focuspagina practoraat Automotive

In de ontwikkeling van Samenwijs ambieerde ik een landelijke samenwerking rondom toekomstige mobiliteit, zeg duurzame en slimme mobiliteit. Dat is deels gelukt maar echt veel beter is het gegaan met de focusthema’s in het practoraat waarbij de verbinding van binnen naar buiten en van buiten naar binnen elkaar versterken.

Mijn credo ‘kijk en beweeg in de richting van je dromen” werkt dus!