Kennis en werksessie deelmobiliteit en duurzame stadslogistiek

Deze sessie is geweest en krijgt een vervolg.

Datum, tijd, locatie, contactpersoon,

Datum en tijd: Dinsdag 25 april 2023; 15-17 uur

Locatie: Noorderpoort Mobiliteit, Transport en Logistiek, Bornholmstraat 31, Groningen (ruimte: Theater)

Contactpersoon: Roeland Hogt (RMM.Hogt@noorderpoort.nl

Genodigden: Kennisinstellingen, bedrijven, overheden en (belangen)organisaties in de regio Noord-Nederland

Uitnodiging

Op dinsdag 25 april organiseert Noorderpoort Mobiliteit, Transport en Logistiek in samenwerking met Deesy een kennis en werk sessie Deelmobiliteit en Duurzame Stadslogistiek. 

Deelmobiliteit als onderdeel van Mobility as a Service en duurzame stadslogistiek zijn thema’s in de transitie naar duurzame slimme mobiliteit. Het succes van deze transitie wordt mede bepaald door de beschikbaarheid van de juiste opleidingen en daarmee de goed opgeleide professionals. 

In de sessie op 25 april delen we kennis rondom deelmobiliteit (Mobility as a Service) en duurzame (stads)logistiek. Juist door het samenbrengen van onderwijs, praktijk en overheden willen we project/casus gestuurd onderwijs realiseren. Het is hiermee een vervolg op: 

In de werksessie delen we wat we weten en definiëren we de projecten/casussen waarin we samen willen werken. 

 • Hoe vergroten we samen kennis en toepassingen? 
 • Hoe pakken we dit als regio op als landelijk voorbeeld (onderwijs/MKB-praktijk) 
 • Welke projecten voorzien zowel in leren voor studenten als concrete output voor bedrijven en leveranciers 
 • Hoe kunnen de kennisinstellingen hierin samenwerken? 

De agenda van de bijeenkomst wordt daarmee als volgt: 

 • Inloop (vanaf 15 uur) 
 • Opening (15:15) 
 • Kennismaken met deelmobiliteit, duurzame logistiek en Deesy
  (3 keer 7 minuten) 
 • Uitwerking in subgroepen 
  • Deelmobiliteit Europapark
   We realiseren een concrete toepassingen in het belang van de opleidingen Noorderpoort (eventueel Alfa-College) en Deesy 
  • Ontwikkeling onderwijs (naar landelijke standaard)
   We realiseren een (nationaal) onderwijspakket met projectopdrachten in hybride teams (docenten-studenten-praktijkspecialisten) rondom de (regionale) praktijk en een gedeeld kennisplatform. 
 • Wrap up en vervolg 
 • Einde (17:00) 

Over Noorderpoort Mobiliteit, Transport en Logistiek (practor Roeland Hogt) 

Noorderpoort innoveert het onderwijs in de transitiethema’s waaronder waterstoftechnologie, duurzame stadslogistiek en Mobility as a Service. Met het practoraat Automotive als verbinding ontwikkelen we onderwijs vanuit de regio in een landelijk kader. Noorderpoort is één van de founding partners van Hive.Mobility (Innovatiecentrum voor slimme en groene mobiliteit) en is actief in een aantal projecten zoals SMILES (Open en verbonden logistieke netwerken van deelmobiliteit) en FCCP (Fuel Cell Cargo Pedelecs). 

Over Deesy (Han-Paul van Westing) 

Han-Paul van Westing was als pionier al betrokken bij vele deelauto-projecten in Noord-Nederland. Hij daardoor heeft praktijkervaring opgedaan met de diverse stakeholders, gemeentes, bedrijven, bewoners, lokale initiatieven en de mobiliteitsaanbieders. Met Deesy heeft hij deze kennis omgezet in digitale diensten, waaronder trainingsvideo’s en een interesse-scan. Het doel van Deesy is kennis en instrumenten te ontwikkelen om de groei van deelmobiliteit in HEEL Nederland te stimuleren. Op het platform  https://deelmobiliteit.nu/ worden data en kennis van lopende onderzoeken gedeeld. Zoals recent een interesse-scan in de drie noordelijke provincies en de ontwikkelingen rond deelmobiliteit in Gebiedsontwikkeling. 

Met vriendelijke groet,

Roeland Hogt

Practor  Automotive Noorderpoort