Netwerk

(pagina in ontwikkeling)

Het netwerk is een Nederlands netwerk:

Bedrijven

 • Holthausen
  Holthausen Groep levert energie en veiligheid. Dit doen wij met verschillende divisies en business units voor Noord- en Midden-Nederland.
  De kenniscombinatie van energie, veiligheid en duurzaamheid maakt ons innovatieve karakter. Dit zetten wij in om onze klanten en de regio maximaal te bedienen in de energietransitie die ons voorstaat.
  Onze missie is dan ook ‘zero emission’. Holthausen Groep loopt voorop als het gaat om verduurzaming en daarmee de verlaging van onze ecologische voetafdruk.

Kenniscentra

 • Centre for Transport Studies Twente University
  The Centre for Transport Studies conducts research in the areas of transport networks, landuse and transport interaction, travel behavior and intelligent transport systems. CTS is one of the research groups in CTIT, and a member of the national research school TRAIL.
 • DAVI
  The Dutch Automated Vehicle Initiative develops high automated vehicles for research and demonstrations on public roads. The research tries to proof the safety and focusses on human factors in automated driving. DAVI implements automation technology in real cars that can be driven on existing roads in normal traffic.
 • DITCM
  DITCM is een programma van Connekt en AutomotiveNL. De innovatieve partijen uit het slimme mobiliteits- en automotivenetwerk delen een gemeenschappelijke visie; zij hebben de bereidheid om individuele agenda’s naast elkaar te leggen en samen te investeren in toekomstvaste, internationaal exporteerbare schaalbare oplossingen.
 • Energy Expo (verbonden met En-tran-ce Groningen)
  Stichting Energy Expo is een onafhankelijk platform met kennis van duurzame mobiliteit en brengt bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen bij elkaar. Bij mobiliteit wordt snel gedacht aan vervoermiddelen. Dat is terecht, maar daarbij eindigt het voor ons niet. Energy Expo richt zich op duurzame oplossingen voor mens en milieu. Oplossingen die slim, praktisch en innovatief zijn. Wij helpen elkaar bij het vinden en aandragen van die oplossingen
 • HAN Automotive Research
  De moderne autotechniek staat met name op het gebied van milieu, duurzaamheid en connectiviteit voor grote uitdagingen en ontwikkelt zich snel. Om studenten Automotive de laatste, state-of-the-art technologie aan te kunnen bieden en om de aansluiting met het bedrijfsleven optimaal te houden, werkt het Lectoraat HAN Automotive Research nauw samen met bedrijven in de automobielbranche.
 • Kenniscentrum Duurzame HavenStad Hogeschool Rotterdam
  Kenniscentrum Duurzame HavenStad richt zich op het ontwikkelen van kennis, inzicht en oplossingen voor de transitie van Rotterdam naar een duurzame havenstad. Dit doen we door middel van praktijkgericht onderzoek. We focussen ons daarbij op kennisontwikkeling voor het beoogde werkveld van de studenten van Hogeschool Rotterdam, zodat de ontwikkelde kennis van waarde is voor de opleidingen van Hogeschool Rotterdam.
 • RAI vereniging
  RAI Vereniging behartigt de belangen van 700 fabrikanten en importeurs van personenauto’s en vrachtauto’s, aanhangwagens en opleggers, carrosserieën en speciale voertuigen, motorfietsen en scooters, brom- en snorfietsen en fietsen.
  Ook de leveranciers van onderdelen en van garage-uitrusting zijn bij RAI Vereniging aangesloten.
  RAI visie op mobiliteit in 2030: visie trends in mobiliteit
 • Strategic Area Smart Mobility TU Eindhoven
  Met onderwijs en onderzoek draagt de TU/e bij aan innovatieve technologieën voor duurzame mobiliteit. Meer dan 200 onderzoekers werken aan intelligente en productieve mobiliteit en transport én aan veilige, schone en efficiënte voertuigen
 • SWOV
  Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid
 • RDM Centre of Expertise, Future Mobility
  De Community of Practice Future Mobility streeft naar duurzame bereikbaarheid en mobiliteit in stad en haven. Binnen de community worden onderwijs, onderzoek en praktijk gecombineerd en vraagstukken beantwoord rondom toekomstige mobiliteit. Link naar projecten van de RDM CoE
 • TNO Mobility and Logistics
  Prosperity and urbanisation make increasing demands on transport and mobility: it has to be safer, faster and cleaner. That is only possible in the connection between technology and human behavior. So TNO is working with government and industry on technological innovation as well as the influence of human behaviour.
 • TNO Smart Mobility
  Mobility is the artery of our society. Efficient and sustainable transport of people and goods is crucial to our prosperity and wellbeing. Our mobility system is coming under huge pressure through the constant growth in demand for mobility. This is creating societal problems, but also opportunity: the Netherlands is the ideal fieldlab for innovative concepts for mobility in densely populated areas.
 • Transport instituut TU Delft
  TU Delft kent een lange geschiedenis in het onderzoeken van uitdagingen op het gebied van personen- en vrachtvervoer. De universiteit is koploper op dit gebied en heeft generaties studenten opgeleid tot transportexpert. De multidisciplinaire expertise op het gebied van transport komt als sinds 2011 samen in het interfacultaire Transport Instituut.
 • Urban Technology Hogeschool van Amsterdam
  Hoe bedenk je slimme oplossingen om uitdagingen als klimaatverandering en afnemende beschikbaarheid van fossiele energie, grondstoffen en water het hoofd te bieden? Het programma Urban Technology is een betrouwbare partner voor de beroepspraktijk en kennisinstellingen in de Metropoolregio Amsterdam en richt zich op deze uitdagingen. Urban Technology werkt aan het ontwerpen en realiseren van slimme, technologische oplossingen die lokaal toepasbaar zijn.
 • URBINN
  URBINN is het LearningLab rondom autonoom rijdend vervoer binnen stedelijke gebieden (last mile). Binnen URBINN wordt een autonoom rijdend voertuig ontwikkeld dat als basis zal dienen om steeds verder te ontwikkelen en waar allerlei onderzoek op en mee gedaan zal gaan worden. URBINN is als LearningLab gelieerd aan het Lectoraat Smart Sensor Systems, terwijl de ontwikkeling van het voertuig geheel wordt gecoördineerd en gefaciliteerd binnen de Betafactory. Het onderzoek van URBINN sluit daarbij aan bij het onderzoeksplatform : “Goed Bestuur in een Veilige Wereld”.
  ..

Overheden

 • ..

Mensen

 • ..