Practoraat Automotive

De transitie naar duurzame en slimme mobiliteit heeft gevolgen voor de opleiding Automotive. Dit geldt in het brede techniekdomein ook voor de energietransitie naar de groene waterstofeconomie.

In combinatie met de strategische keuze van Noorderpoort voor Leven Lang ontwikkelen biedt dit perspectief voor het ontwikkelen van innovaties voor het kunnen aanbieden van opleidingen en trainingen in het kader van Leven Lang Ontwikkelen.

Dit een kans en een uitdaging.

Vanuit heeft Noorderpoort het practoraat Automotive. Dit wil bijdragen aan een vernieuwingsproces, aansluitend op de Noorderpoort-visie ‘Wendbaar Vakmanschap: Van en voor Noorderpoort Automotive’. Het proces moet resulteren in een toekomstbehendige mbo-organisatie, die snel kan inspelen op nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot product/markt/technologie, onderwijs en praktijk. Daarnaast wil het practoraat bijdragen aan het versterken van de regionale ontwikkeling en werkgelegenheid én aan de verbinding tussen landelijke ontwikkelingen en de rol van Noorderpoort Automotive als centrum voor innovatie van onderhoud en commercie voor studenten en professionals.

Bovengenoemd vernieuwingsproces heeft als uitgangspunt cyclisch denken. Het proces van vraag naar antwoord wordt steeds opnieuw herhaald. Resultaten van een cyclus worden meegenomen naar de volgende. Het practoraat richt zich hierbij op het verzamelen, ontwikkelen en delen van producten, kennis en ervaring, om zo te komen tot verdere kwaliteitsverbetering van het onderwijs.

Uit een onderzoek naar trends en het vertalen van trends naar scenario’s ontstaat een visie voor de onderwijsorganisatie. Vanuit deze visie wordt een plan geformuleerd, aansluitend op de doelstellingen van opleiding en practoraat. Het trends-onderzoek richt zich op Automotive, onderwijs en de praktijk voor alle voertuigcategorieën. Vernieuwingen van het aanbod worden vormgegeven binnen projecten. In het practoraatsplan is deze aanpak uitgewerkt.

Link naar practoraatsplan en link naar practoraatsboekje

De practor, Roeland Hogt, heeft een zeer ruime ervaring in het automotive werkveld, van onderzoek naar onderwijs en onderwijsinnovatie. Veelal in het thema duurzame, slimme en veilige mobiliteit. Het delen van kennis is belangrijk om uiteindelijk de ontwikkelingen te kunnen verduurzamen.

Dat is ook het centrale concept van Samenwijs en de werkwijze is voor alles in het practoraat. Het bestaat uit Vertrouwen, Verbinden en Realiseren:

  • Vertrouwen is weten wie je bent en wat je wilt: de droom, de prachtige bloem maar wankele bloem
  • Verbinden is het delen van je droom, het verhaal vertellen, helpers, faciliteiten, kennis etcetera vinden
  • Realiseren is in deze verbinding samen op weg gaan en een duurzaam en gedragen resultaat realiseren

Kijk en beweeg in de richting van je dromen

of nog mooier:

Je bent wat je diepe, bezielende wens is
Zoals je wens is. zal je wil zijn
Zoals je wil is, zullen je daden zijn
Zoals je daden zijn, zal je lot zijn

Brihadaranyaka Upanishad IV.4.5

De focuspagina’s op de website komen voort uit het practoraat. Hierin zijn ook links naar publicaties opgenomen