Waterstof kennisplatform; netwerk

PAGINA WORDT HERZIEN

Het netwerk rondom waterstof is groot en complex. Als we dit vereenvoudigen naar rollen dan kunnen we drie groepen onderscheiden:

  • Product en economie
  • Maatschappij en milieu
  • Onderwijs

Deze drie groepen beïnvloeden elkaar: de maatschappelijke ontwikkelingen en verduurzaming (milieu) creëren de vraag naar de groene producten en deze moeten vervolgens gerealiseerd worden in een economische kader (met de juiste business case). En om dat te realiseren is het noodzakelijk dat de mensen er zijn om dat te doen. In het kader van de transitie met een langzame start gevolgd door een versnelling. In deze versnelling moet het onderwijs mee ontwikkelen en samen optrekken met de partners.

In de versnelling in de energietransitie en de ontwikkeling van de groene waterstofeconomie gaat het om focus, grip en transparantie. De juiste dingen doen in een solide proces dat inzichtelijk is voor de betrokkenen en belanghebbenden.

Uiteindelijk komen deze samen in een ‘learning community’ (zie BANENMOTOR INNOVATIEVE TOPSECTOREN VERGT LEARNING COMMUNITIES) die zowel verbindend is in de transitie als ook de basis is voor ‘leven lang leren/ontwikkelen’.

Zie onderstaande figuur (bron: Learning communities 2018-2020 – Investeringsagenda – Samen zetten we de volgende stap)

 

  •