Waterstoftechnologie in de mobiliteit

Omschrijving keuzedeel zie: link

Waterstof als energiedrager zal een (mogelijk) grote rol gaan spelen in de energietransitie en mobiliteit. Het aantal waterstof voertuigen en vaartuigen neemt geleidelijk toe en deze ontwikkeling zal zich naar verwachting versnellen.

Zie onderstaande film door Air Liquide

De behoefte aan specialisten die om kunnen gaan met waterstoftechnologie neemt eveneens toe. De beginnend beroepsbeoefenaar die dit keuzedeel heeft gevolgd heeft daarom een streepje voor op collega’s die dit keuzedeel niet hebben gevolgd, zowel in de technische als adviserende beroepen in de mobiliteitsbranche.

De module “Waterstoftechnologie in de mobiliteit” gaat in op het gebruik van waterstoftechnologie in de mobiliteit, over land en water: zoals voertuigen, schepen en treinen exclusief de bijbehorende infrastructuur voor de bevoorrading (tankinstallaties). De beginnend beroepsbeoefenaar leert hoe hij brandstofcelsystemen in voertuigen of vaartuigen kan installeren, onderhouden en repareren. Tevens leert hij hoe hij een diagnose kan stellen bij storingen.
De module is opgebouwd uit werkprocessen, kennis en vaardigheden onderbracht in kleine sub modules die ook als apart deel kunnen worden gebruikt (bijvoorbeeld om een specifiek stuk kennis te ontwikkelen). Ieder deel bestaat uit een theorie (dictaat), presentatie, opdrachten en oefeningen.

De inhoud volgt uit de definitie van het keuzedeel Waterstoftechnologie_en_mobiliteit.

De werkprocessen zijn:
D1-K1-W1: Houdt ontwikkelingen over de toepassing van waterstoftechnologie in de mobiliteit bij.
D1-K1-W2: Stelt diagnose aan brandstofcelsystemen in voertuigen en vaartuigen
D1-K1-W3: Onderhoudt en repareert brandstofcelsystemen in voertuigen en vaartuigen

De kenniseenheden zijn:
K01: brandstofcelsystemen bij voertuigen en vaartuigen
K02: tankinstallaties voor waterstof in de mobiliteitsbranche
K03: toepassing van waterstoftechnologie in de mobiliteitsbranche
K04: veiligheidsvoorschriften bij het werken met vloeibaar en gasvormig waterstof
K05: veiligheidsaspecten bij het werken met hoogspanning in elektrische voertuigen (R101 norm en EMC)
K06: verbrandingsmotoren met waterstof
K07: werkplaatsinrichting, kleding en persoonlijke bescherming bij het werken met voertuigen en vaartuigen met brandstofcelsystemen

De vaardigheden zijn
V01: veiligheidsmaatregelen treffen die noodzakelijk zijn bij het werken met waterstof technologie bij voertuigen en vaartuigen
V02: technische tekeningen lezen in de waterstoftechnologie en de daarbij behorende processtromen
V03: oorzaken van systeem falen benoemen

Samenwijs!

De kracht in de ontwikkeling ligt in het gebruikmaken van een gedeeld ontwikkelplatform. De digitale infrastructuur voor het MBO deel is inmiddels gerealiseerd.  Iedere keuzemodule is hierbij opgesplitst in kleinere eenheden zoals bijvoorbeeld de inleiding in de waterstoftechnologie of bijvoorbeeld over veiligheid. Doordat de specialisatiemodules steeds een vergelijkbare structuur kan er optimaal gebruik gemaakt worden van elkaars kennis en resultaten.

De kennisbank bevat (inter)nationale (online verzamelde) documenten met index en gerubriceerd naar, Norm/Richtlijn, Beleidsstuk/visie/plan, Onderzoek, Boek/instructie/kennisdeling en (link naar) Kennisplatform. Vanuit de kennisbank worden de theoriebundels samengesteld.

Via dit aansluitende platform duurzameslimmmobiliteit worden de links naar de online kennisbronnen gedeeld.

Films:

Links naar online kennisbronnen (IN ONTWIKKELING)

Pilot van het keuzedeel Waterstoftechnologie in de Mobiliteit

In het voorjaar 2022 wordt de pilot van het keuzedeel gedraaid bij de volgende ROC’s: Gilde college, Drenthe College, Aventus.