Duurzame Stadslogistiek kennis

De onderverdeling in de kennisthema’s is, in lijn met keuzedeel duurzame stadslogistiek, als volgt:

 • Voertuig, verkeer en energie
  Het doel is beste voertuigen te kiezen die veilig zijn en passen bij de doelstellingen en mogelijkheden om deze duurzaam in te zetten. De kennisontwikkeling richt zich hierbij op:

  • Alternatieve logistieke concepten met meerdere modaliteiten/vervoerstechnieken
  • Verkeers- en vervoersveiligheid en veiligheid in het logistieke proces
  • Duurzaamheid (energieverbruik en energievoorziening van voertuigen)
 • Infrastructuur en logistieke proces
  Dit deel beschrijft de betekenis van de begrippen logistiek en infrastructuur. Stadslogistiek is het deel van de logistieke keten waarin de ‘last mile’ levering wordt verzorgd.Er zijn een aantal belangrijke verschillen tussen logistiek en stadslogistiek waar je rekening mee moet houden:

  • Andere voertuigen (kleiner, wellicht ook groter)
  • Andere logistieke keten (eventueel met een overslagpunt)
  • De energievoorziening van de voertuigen (in relatie tot de logistiek en infrastructuur)
  • De samenwerking tussen de logistieke dienstverleners
 • Management, organisatie en communicatie
  In dit thema worden de belangrijkste verschillen op het gebied van management, organisatie en communicatie beschreven tussen het werken met duurzame voertuigen, zoals LEVV’s, en het werken met bekendere logistieke vervoersmiddelen.Daarbij is aandacht voor de verschillen in het distributienetwerk, de kosten, planning en besturing en de human factor.

  Voor het management van logistieke bedrijven is het noodzakelijk om goed op de hoogte te zijn van deze verschillen om de goede keuzes te kunnen maken. Bij het maken van deze keuzes zal er goed gelet moeten worden op de kosten om er voor te zorgen dat er wel winst gemaakt wordt.

 • Business case
  In dit thema wordt de business case opdracht beschreven.Ter inspiratie worden enkele projecten en ontwikkelingen beschreven van bedrijven die innovatieve oplossingen hebben bedacht om zowel duurzaam als winstgevend te opereren binnen de stadslogistiek

Zie ook de subpagina Kennisplatforms.

Een belangrijk project met een uitgebreide kennisbank is LEVV-LOGIC

“In het project LEVV-LOGIC wordt onderzoek gedaan naar de inzet van lichte elektrische vrachtvoertuigen (LEVV’s) voor de levering van goederen in steden. In dit project ontwikkelen de Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Rotterdam en Hogeschool Arnhem Nijmegen samen met logistiek dienstverleners, verladers, voertuigaanbieders, netwerkorganisaties, kennisinstellingen en gemeenten nieuwe kennis over logistieke concepten en business modellen met LEVV. Met als doel deze kennis toe te passen voor een rendabele inzet van LEVV voor stadslogistiek.”