Waterstof projecten

Waterstof speelt een belangrijke rol in de energietransitie. Het opleiden van mensen is daar van groot belang. De ontwikkeling van waterstofonderwijs gebeurt in verbinding met de toepassing. Het is een beweging van buiten naar binnen en een beweging van binnen naar buiten.

Deze pagina geeft inzicht in de waterstofonderwijs projecten in Noord Nederland in onder landelijke regie.

Vanaf 2016 vinden er bij ROC Noorderpoort waterstofactiviteiten plaats, geïnspireerd door de koplopers in de regio (waaronder de gemeente Groningen en Holthausen). Vanaf begin 2018 is de ontwikkeling ondergebracht in het project RIF-GAS2.0 waar de samenwerkende Noordelijke ROC’s met een groot aantal bedrijven en overheden (zie Energy College).

Aansluitend zijn er meer projecten in de regio Noord Nederland gestart:

In een andere regio’s vinden vergelijkbare ontwikkelingen plaats.

De ontwikkeling van het netwerk en de ontwikkeling van Onderwijs, Kennisplatform, Practicum faciliteiten en R&D faciliteiten lopen gelijk op. Inmiddels bestaat het landelijke (online)netwerk uit ruim 15 ROC’s en meerdere HBO instellingen. Daarnaast ontwikkelt zich een samenwerking in een netwerk van hotspots en toepassingen in de praktijk. Bij de hotspots worden systemen gerealiseerd die representatief zijn voor werkprocessen in de grotere systemen en (veilig) toepasbaar zijn in het onderwijs. Voorbeelden zijn waterstofboten, lichte elektrische waterstofvoertuigen en diverse toepassingen van de energie infrastructuur voor de industrie, energieketen en gebouwde omgeving. De samenwerking tussen opleidingen, studenten en praktijk borgt hierbij ook de toepasbaarheid voor na en bijscholing in het kader van Leven Lang Ontwikkelen

Vanaf begin 2021 is worden onder leiding van Jan Oosting (Hogeschool Arnhem Nijmegen/SEECE) en Roeland Hogt (Noorderpoort/Energy College) online bijeenkomsten georganiseerd. Dit is de basis voor een vervolg in de landelijke innovatieagenda human capital Groenvermogen NL onder leiding van de Topsector Energie. Zie onderstaande figuur.