Duurzame stadslogistiek projecten

In de projecten is er steeds een samenwerking tussen bedrijven, overheden en kennisinstellingen. In veel gevallen wordt gewerkt in of aan een leergemeenschap (learning community, field lab, living lab, community of practice)

De projecten zijn onderverdeeld in regionale, landelijke en internationale projecten.

 • Regionaal
  • SMILES (Shared connectivity in Mobility and Logistics Enable Sustainability)
   SMiLES realiseert een living lab met het Noorden van Nederland  als testcentrum voor onderzoek naar logistieke en mobiliteits- deelsystemen. Het testcentrum richt zich op de technische, ruimtelijk, economische en bedrijfskundige, juridische, ethische en psychologische barrières en kansen van logistieke deelsystemen en hoe deze aan te pakken. SMILES is een samenwerking 7 faculteiten van de RuG, de Hanze hogeschool,  Noorderpoort en een aantal belangrijke publieke en private partners uit de regio. Het living lab is een plaats waar wetenschap, praktijk en onderwijs samen komen,.
  • Hive.mobility
   Hive.mobility is het innovatiecentrum op het gebied van mobiliteit in Noord-Nederland. Een proeftuin waar we samenwerken in de ontwikkeling van slimme en groene oplossingen op het gebied van mobiliteit voor personen- en goederenvervoer.
   Resultaat bereiken we door het bundelen van onze krachten. Dit doen we binnen hive.mobility met kennis- en onderwijsinstellingen, overheden, bedrijven, ondernemers en non-profit organisaties.
   Samen werken we aan de mobiliteit van de toekomst. Denk hierbij aan door waterstof aangedreven busvervoer, initiatieven voor autonoom vervoer met alle vervoermiddelen, cargobikes en drones, Anders Roosteren, het convenant duurzame stadslogistiek en samenwerking in logistieke netwerken.samenwerking kennisinstellingen, overheden en bedrijven op duurzame en slimme mobiliteit (waaronder stadslogistiek)
  • Logistiek Noord
   De website van Logistiek Noord voorziet hier in een behoefte om ervaringen met elkaar te kunnen delen en als een platform elkaar te kunnen vinden op het gebied van slimme logistiek
 • Landelijk
 • Internationaal
  • Project Fuel Cell Cargo Pedelecs
   Dit project is opgezet door het Duits Lucht en Ruimtevaart Centrum. Het doel is om bij te dragen aan de uitrol van emissievrije brandstofcel bakfietsen (FCCP) waarmee CO2 uitstoot in Europese steden gereduceerd wordt. Brandstofcel elektrische bakfietsen gebruiken namelijk waterstof als energiedrager. In vergelijking met elektrische bakfietsen op batterij kunnen brandstofcel elektrische bakfietsen meer energie meenemen en zijn ze snel vol ‘getankt’. Een aantal Europese steden, waaronder Groningen, gaat de bakfietsen gebruiken.