Keuzedeel duurzame stadslogistiek

Zie ook de pdf-file:Duurzame_stadslogistiek_K1093

Relevantie van het keuzedeel
De binnenstedelijke distributie (stadslogistiek) verduurzaamt zich met als doel de uitstoot van CO2, fijnstof en NOx te reduceren. Eén van de oplossingen is de zogenaamde ‘last mile’ bevoorrading wat kort inhoudt dat er buiten of binnen het
stadscentrum een logistieke hub is van waaruit op een duurzame manier de producten gedistribueerd worden in de binnenstad.
Hierbij worden diverse voertuigen ingezet, van (bak)fiets naar vrachtwagen, met batterij-elektrische aandrijving of brandstofcel elektrische aandrijving.
Het keuzedeel sluit aan op de landelijke doelstellingen (Green Deal Zero Emission stadslogistiek) met als doel om vanaf 2025 alle binnensteden met duurzame voertuigen en logistiek te bevoorraden.

Beschrijving van het keuzedeel
Dit keuzedeel biedt de beginnend beroepsbeoefenaar specialistische kennis en vaardigheden met betrekking tot het op een duurzame wijze organiseren van transport in en rond de stad. De beginnend beroepsbeoefenaar leert de ‘last mile’ bevoorrading
via een hub te organiseren, hoe de infrastructuur en logistieke processen in te richten en welke vervoersmodaliteiten in te zetten.
Het maken van duurzame keuzes en vinden van duurzame oplossingen staat centraal. Zowel het inrichten en beheren als het aansturen van de processen in de duurzame stadslogistiek maakt deel uit van dit keuzedeel.

Werkprocessen van het keuzedeel

 • D1-K1-W1: Beheert de processen in de duurzame stadslogistiek,
  Met als resultaat:
  De logistieke processen, infrastructuur en middelen worden optimaal ingezet om de ‘last mile’ bevoorrading vanuit de hub op een duurzame wijze te organiseren.
 • D1-K1-W2: Stuurt de processen in de duurzame stadslogistiek aan
  Met als resultaat:
  Een adequate en duurzame ‘last mile’ bevoorrading vanuit een hub.

De onderverdeling in de kennisthema’s is als volgt:

 1. voertuig, verkeer en energie
 2. infrastructuur en logistieke proces
 3. management, organisatie en communicatie
 4. business case

Zie ook de subpagina kennis.