Kennisplatforms

Op deze pagina kennisplatforms Automotive, Mobiliteit, Energietransitie en ‘People Planet Profit’

Kennisplatforms Automotive

 • Trends en visie
  • AutomotiveNL
   Kennis, nieuws en relatieplatform van de Nederlandse autoindustrie
  • Dutch Incert
   Het consortium Dutch-INCERT (Dutch Innovation Centre for Electric Road Transport) is in 2008 opgericht op initiatief van de drie technische universiteiten in Eindhoven, Delft en Twente en de Hogescholen Rotterdam en Arnhem/Nijmegen (en later Fontys Hogeschool en Hogeschool van Amsterdam), als platform om wetenschappelijk of praktijkgericht onderzoek, technologische innovatie en onderwijsvernieuwing nauw te kunnen verbinden met de transitie naar elektrisch vervoer in Nederland. Het kennisplatform stimuleert snelle kennisdoorstroming, afstemming en samenwerking tussen de aangesloten partijen.
  • E-xpeditie.nl 
   E-xpeditie.nl is een initiatief van Fast Concepts. Het doel? Een platform zijn dat ontwikkelingen signaleert, beschrijft en voor een groot publiek toegankelijk maakt over de transitie van verbrandingsmotoren naar elektrische motoren.
 • Technologie
 • Concepten/design
 • Symposia/conferenties/evenementen

Kennisplatforms Mobiliteit (Integratie met infrastructuur, logistiek en business case)

Kennisplatforms Energietransitie

 • Trends en visie
  • Op weg met waterstof
   H2Platform wil letterlijk een platform zijn om kennis uit te wisselen en oplossingen te vinden voor vraagstukken die samengaan met de vele toepassingen die met de energiedrager waterstof mogelijk zijn. H2Platform is tevens gesprekspartner voor de overheid op het gebied van stimulering en introductie van de toepassing van waterstof voor mobiliteit, grondstoffen en energie.
 • Technologie
 • Concepten/design
 • Symposia/conferenties/evenementen

Kennisplatforms ‘People, Planet, Profit’

 • Trends en visie
 • Lokale ontwikkelingen
 • Nationale ontwikkelingen
 • Internationale ontwikkelingen
 • Symposia/conferenties/evenementen