Projecten

Projecten die hier genoemd worden zijn steeds gerealiseerd in samenwerking tussen onderwijs en externe partners met als doel kennis en producten te ontwikkelen en dit weer te delen.

Publicaties hebben betrekking op wat aan methodische kennis ontwikkeld is om dergelijke projecten vorm te geven. Het gaat hierbij om onderwijs waarbij kennisontwikkeling en kennisdeling een uitgangspunt is. Voorbeeld van dergelijke onderwijsvormen zijn hybride leren, samenwijs, education 4.0 etc..

Projecten

 • De zelfrijdende stad (door EXCEPT Integrated Sustainability)
  De zelfrijdende auto gaat de stedelijke samenleving drastisch veranderen. Het onderzoek ‘De Zelfrijdende Stad’ gaat in op de manier waarop, en hoe daarmee om te gaan. Wat is het, wie gaat er gebruik van maken, en wat is het effect op het stedelijk weefsel, bedrijven, openbaar vervoer, en op ons, de mensen?  We publiceren algemene analyse, patronen en richtlijnen, en vijf concrete case studies in Nederland., alles beschikbaar op deze pagina. Het project is ondersteund door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, met inbreng van stakeholders uit gemeenten, bedrijfsleven en kennisinstellingen.
 • Toekomstverkenning Mobiliteit (door Stichting Toekomstbeeld der Techniek)
  Voor de toekomstverkenning Superintelligent Vervoer van de Stichting Toekomstbeeld der Techniek hebben wij met inbreng van meer dan honderd enthousiaste betrokkenen uit bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen bovenstaande vragen en daaruit voortvloeiende gevolgen onderzocht. Dit heeft geleid tot de eindpublicatie: Het vervoer van morgen begint vandaag. Deze publicatie bevat ondermeer drie vervoersconcepten voor hoe wij ons over 30 jaar kunnen verplaatsen. Daarnaast is er een doorkijkje naar hoe het goederenvervoer richting de eindconsument er dan uit zou kunnen zien.
 • HY Foodtruck (RDM CoE)
  Studenten van de opleiding Automotive hebben – in samenwerking met ondernemers, onderzoekers en studenten van andere opleidingen – een klassieke Citroën HY omgebouwd tot de eerste 100% elektrische foodtruck van Rotterdam; de Watt.
 • LEVV-LOGIC (RDM CoE en projectleiding Hogeschool van Amsterdam, onderzoeksprogramma Urban Technology)
  In het project LEVV-LOGIC wordt onderzoek gedaan naar de inzet van Lichte Elektrische Vrachtvoertuigen (LEVV’s) in de stad. Binnen het project werken maar liefst dertig partijen samen, waaronder de Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Rotterdam en verschillende logistieke en voertuigaanbieders.