Batterijtechnologie

Batterijtechnologie vervult een sleutelrol in de energietransitie. Batterijen zijn energiedragers voor elektrische energie en worden daarmee ingezet als buffer voor kort-cyclische fluctuaties in vraag en aanbod van energie. Daarnaast worden batterijen toegepast in mobiele apparaten van klein (smartphones) naar groot (bijvoorbeeld vrachtauto’s). Batterijen worden ook toegepast in combinatie met andere energiedragers zoals waterstof. Grote energiebuffers met batterijen stabiliseren ons stroomnet.

De verbindingen met de partners en innovatie-consortia bieden het onderwijs de mogelijkheid om hierin mee te ontwikkelen.

Vanuit het MBO in samenwerking met HBO en WO ontwikkelen we het onderwijsplan batterijtechnologie. We volgen hierbij dezelfde methodiek als voor het onderwijsplan waterstoftechnologie.

Inleiding

De vraag om onderwijs te ontwikkelen rondom batterijtechnologie is een beweging van buiten naar binnen: de productinnovaties, de economische waarde en de maatschappelijke ontwikkeling verbonden met de energietransitie. In de ontwikkeling van de batterijtechnologie zijn de producten verdeeld over de thema’s Mobiliteit, Gebouwde omgeving, Energieketen en Industrie. Daarnaast wordt er onderscheid gemaakt tussen de levensfasen van de batterijen: van installatie tot en met hergebruik en recycling.

Werkwijze

De samengestelde werkwijze bestaat uit achtereenvolgens: 1. Analyse en plan, 2. Ontwikkelen en realiseren en 3. Borging en opschaling.

Ontwerp onderwijs en samenwerking

Het onderwijs kan op diverse wijzen worden aangeboden afhankelijk van het gangbare onderwijsmodel en het te ontwikkelen onderwijsmodel. Volgens de theorie van de Learning Communities zijn er drie pijlers: Voorwaardelijk Leren, Ervaringsleren en Innoverend leren. De leeropbrengst en opbrengst voor Leven Lang Ontwikkelen wordt gerealiseerd door slim samen te werken. Tussen opleidingen maar ook in samenwerking met partners.

Het ontwerp van het onderwijs gaat uit van modulair onderwijs bestaande uit één basismodule, specialisaties en de certificering voor het werken aan de toepassingen in de praktijk.

Vooruitlopend op de flexibilisering van leerroutes worden keuzedelen ontwikkeld in het kwaliteitskader van het MBO.  Hiermee wordt het tevens mogelijk om vanuit Leven Lang Ontwikkelen andere doelgroepen te bedienen. In overleg met de belanghebbenden worden de keuzedelen gedefinieerd naast het keuzedeel batterijtechnologie basis.

Alle keuzedelen/modules maken gebruik van een gedeelde (online) basis van mensen, middelen, kennis en faciliteiten. De learning community is actief en per thema is er een kernteam.

In het ontwerp voor het samenwerken verbinden we Onderwijs, Kennisplatform, Practicum faciliteiten en R&D faciliteiten met een heldere verdeling van de verantwoordelijkheden alsmede het delen van de kennis en het verbinden van de typen opleidingen voor diverse beroepsprofielen vanuit (MBO-AD-HBO-WO). Het gaat om co-creatie en doorlopende ontwikkeling in een inmiddels operationeel raamwerk.

Plan

Het tijdspad van de ontwikkeling voor het basiskeuzedeel richt zich op de landelijke vaststelling voor eind 2023. Daarna volgt de ontwikkeling in de eerste helft van 2024 met de pilot in schooljaar 24-25. De planning moet aansluiten op de externe ontwikkeling en we kunnen daarmee ook versnellen.

Contact en meer informatie

Roeland Hogt
RMM.Hogt@noorderpoort.nl