Waterstof

De energietransitie is een veelomvattend thema. De film en site van Morgenland geeft inzicht en biedt materiaal voor leraren en docenten.

Waterstoftechnologie ontwikkelt zich sterk in de regio en inmiddels ook landelijk

Hiermee positioneert Noord Nederland zich als Hydrogen Valley

In dat kader van het RIF GAS 2.0 project (2018-2022) werken de 7 MBO opleidingen in Noord-Nederland samen met overheid en bedrijfsleven om in te spelen op de vraag naar in de nieuwe technologie ontwikkelde medewerker. Voor de waterstoftechnologie met betrekking tot de energieketen (van opwekking naar toepassing) en de toepassing in mobiliteit, industrie, gebouwde omgeving.
De doelstelling van het onderwijsplan waterstoftechnologie bestaat uit:

  1. Het ontwikkelen van een les/praktijk/experimenteer omgeving rondom de energietransitie en toepassingen van waterstoftechnologie
  2. Het ontwikkelen de bijbehorende learning community met de pijlers Voorwaardelijk Leren, Ervaringsleren en Innoverend Leren.

Roeland Hogt (practor Automotive) coördineert de projectontwikkeling rondom de waterstoftechnologie vanuit het MBO onderwijs (Noorderpoort) onder de vlag van Energy college. Hiermee ook in verbinding met andere netwerken in Noord Nederland zoals HYDROGREENN.

Inmiddels zijn ook opleidingen en bedrijven uit de rest van Nederland aangesloten en is het dus een landelijke ontwikkeling

De doelstelling van het onderwijsplan waterstoftechnologie bestaat uit twee delen:

  • Het ontwikkelen van een les/praktijk/experimenteer omgeving rondom de energietransitie en toepassingen van waterstof

De vraag om onderwijs te ontwikkelen rondom waterstoftechnologie is een beweging van buiten naar binnen: de productinnovaties en de economische waarde en de maatschappelijke ontwikkeling verbonden met het duurzame milieu.

Vooruitlopend op de flexibilisering van leerroutes worden keuzedelen ontwikkeld in het kwaliteitskader van het MBO.  Hiermee wordt het tevens mogelijk om vanuit Leven Lang Ontwikkelen andere doelgroepen te bedienen. Het (basis)keuzedeel Waterstoftechnologie K1049 is in 2019 ontwikkeld en wordt landelijk opgeschaald. Het ontwikkelverzoek voor het keuzedeel Waterstoftechnologie in de mobiliteit  K1152 is in november 2019 gevalideerd en wordt gerealiseerd in een landelijke learning community.  De keuzedelen Waterstoftechnologie in de Gebouwde omgeving, en Waterstoftechnologie in de Industrie zijn ook al in ontwikkeling. Waterstoftechnologie in de Energieketen zal hopelijk spoedig volgen.
Alle modules maken gebruik van een gedeelde (online) basis van mensen, middelen, kennis en faciliteiten. De learning community is actief en per thema is er een kernteam.

DIT DEEL OVER WATERSTOFTECHNOLOGIE OVERSTIJGT DUS HET THEMA MOBILITEIT!

De ontwikkeling van het netwerk en de ontwikkeling van Onderwijs, Kennisplatform, Practicum faciliteiten en R&D faciliteiten lopen gelijk op. Inmiddels bestaat het landelijke (online)netwerk uit 15 ROC’s en meerdere HBO instellingen. Daarnaast ontwikkelt zich een samenwerking in een netwerk van hotspots en toepassingen in de praktijk. Bij de hotspots worden systemen gerealiseerd die representatief zijn voor werkprocessen in de grotere systemen en (veilig) toepasbaar zijn in het onderwijs. Voorbeelden zijn waterstofboten, lichte elektrische waterstofvoertuigen en diverse toepassingen van de energie infrastructuur voor de industrie, energieketen en gebouwde omgeving. De samenwerking tussen opleidingen, studenten en praktijk borgt hierbij ook de toepasbaarheid voor na en bijscholing in het kader van Leven Lang Ontwikkelen .

Links

Sub pagina’s in het kader van de onderwijsinnovatie: