Waterstof kennisplatform

Het waterstof kennisplatform, opgezet voor de docentprofessionalisering, sluit aan op de voorlopige structuur van het nationale kennisplatform voor GroenvermogenNL:

Dit Kennisplatform draagt bij aan en wordt tevens gevoed door de regionale liaisons en Learning Communities, beiden ook onderdeel van de Human Capital agenda.

Het plan wordt uitgevoerd door 6 hogescholen en de mbo-sector gezamenlijk. Ook worden bedrijven, kennisinstellingen en overheden in de ontwikkeling betrokken.

Het kennisplatform wordt met publiek geld ontwikkeld en wordt “open source”.  Met een Creative Commons licentie (https://creativecommons.nl/) kunnen commerciële toepassingen eventueel worden uitgesloten.

De structuur is als volgt:

Systemen en technieken in de waterstofketen (volgt)                

 1. De productie van waterstof;      
 2. Het transport en de opslag van waterstof;          
 3. Het gebruik van waterstof in de sectoren:          
  • Mobiliteit
  • Gebouwde omgeving
  • Industrie
 • De waterstofmarkt:       
  • Handelssystemen
  • Prijsvorming en marktontwikkeling
  • Het speelveld en de spelers (producenten, aanbieders, gebruikers, regulators)
  • Wettelijke regulering.

Levensfasen waterstofsystemen (volgt)

 1. Ontwerpen van waterstofsystemen       
 2. Bouwen van waterstofsystemen             
 3. Beheer en onderhoud van waterstofstofsystemen          

Voorwaardelijke aspecten van het gebruik van waterstof (volgt)                      

 1. Faciliterende systemen en technologie voor:     
  • Productie;
  • Opslag en transport;
  • Gebruik.
 2. veiligheids-, milieu- en vergunningsaspecten.     

Netwerk van bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden die betrokken zijn bij waterstof (volgt)

In de loop van 2023 zal dit migreren naar de pilot versie van het nationale kennisplatform waterstof.

Vooruitlopend op deze stap worden de bestaande kennisplatforms aangevuld. Voor de docentprofessionalisering waterstofonderwijs is deze geplaatst in een teamsomgeving (december 2022: 140 documenten)

Daarnaast zijn er links naar andere kennisplatforms.

Kennisplatforms klimaatverandering en energietransitie

 1. Kennisplatform klimaatverandering KNMI [link]
 2. Kennisplatform klimaatadaptie Nederland [link]
 3. Energietransitie Nederland [link]
 4. Energietransitie RIVM [link]
 5. Morgenland [link]
  Film en onderwijsmateriaal over de energietransitie.
 6. Klimaatakkoord doelen en strategie [link]
  Pagina van de Rijksoverheid met link naar internationaal
 7. Klimaatakkoord [link]
  Documenten bij voortgangsoverleg klimaatakkoord
 8. Nationaal klimaatplatform [link]
  Volgt op link ‘klimaatakkoord’: Versnellen en verbinden is het motto van het nieuwe Nationaal Klimaat Platform. Door praktijkervaringen van burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen te verbinden met beleid wil het Platform de transitie versnellen naar een economie en samenleving zonder uitstoot van broeikasgassen.

Kennisplatforms waterstof, algemeen

 1. Duurzaam MBO over Waterstof [link]
  Informatieve pagina, goed leesbaar
 2. Op weg met Waterstof [link]
  Nationaal Waterstofplatform
  H2Platform is een groeiend samenwerkingsverband tussen de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Economische Zaken en Klimaat en organisaties en bedrijven die zich bezighouden met waterstof.  

  Interessant: Pagina met vragen en antwoorden over waterstof: de Waterstofwiki [link]
 3. Waterstofnet [link]
  WaterstofNet realiseert duurzame waterstofprojecten in Vlaanderen en Zuid-Nederland
 4. Hydrogen Europe [link]
  Hydrogen Europe vertegenwoordigd de Europese industrie, nationale organisaties en onderzoekscentra die actief zijn in de waterstoftechnologie.
 5. Fuel Cell technology office [link]
  Hetzelfde als de ‘Hydrogen Europe’ maar dan voor de Amerikaanse markt  

  Interessant: Course manual [link]
 6. Hydrogen Mobility Europe H2ME [link]
  In dit project werken 40 partners uit 9 landen samen in de realisatie van waterstofmobiliteit. Het gaat om de voertuigen en de infrastructuur.
 7. Waterstoftankstations in Nederland [link]
  Video over de ontwikkeling van de tankstations in Nederland.
 8. Shell Hydrogen study [link]
  “SHELL HYDROGEN STUDY, ENERGY OF THE FUTURE? Sustainable Mobility through Fuel Cells and H2”

Kennisplatforms waterstof, veiligheid

Kennis(platforms) waterstof, basis

De online kennis staat op de pagina keuzedeel waterstoftechnologie, basis

Kennis(platforms) waterstof, mobiliteit

De online kennis staat op de pagina keuzedeel Waterstoftechnologie in de mobiliteit

Kennis(platforms) waterstof, industrie en energieketen

Volgt

Kennisplatforms waterstof, gebouwde omgeving

Volgt