Waterstof opleidingen

Waterstofopleidingen zijn er inmiddels volop. Van introductiecursussen naar vakgerichte opleidingen MBO, HBO en WO.

Opleidingen worden regionaal ontwikkeld en landelijk afgestemd. In het vanuit GAS2.0 en de Groene Waterstof Booster ontwikkelde onderwijsplan waterstoftechnologie is een landelijke standaard beschreven die nu stapsgewijs wordt ontwikkeld in een landelijke samenwerking en regionale hotspots.

Gelaagdheid van modules en leerlijnen in relatie met de belanghebbenden

Waterstof docentprofessionalisering

Voor het mbo zijn inmiddels al vier keuzedelen (alle vier goedgekeurd) rond waterstof ontwikkeld.

  • Het (basis)keuzedeel Waterstoftechnologie (K1049), link
  • Waterstof in de industrie (K1319), link
  • Waterstoftechnologie in de gebouwde omgeving (K1318), link
  • Waterstoftechnologie in de mobiliteit (K1152), link

Professionalisering van docenten voor het verzorgen van waterstofonderwijs is van groot belang. Het plan docentprofessionalisering beschrijft een professionaliseringstraject dat bestaat uit een programma met opdrachten, een soort stappenplan. Hiermee kunnen docenten in iedere regio onder begeleiding van een regionale moderator zelfstandig en waar nodig samen met het landelijke netwerk aan de slag om het onderwijs van de keuzedelen (door) te ontwikkelen. Bij de opdrachten zijn reeds ontwikkelde onderwijsmaterialen en kennisimpulsen beschikbaar. Landelijk is er een pool van experts die geraadpleegd kan worden.

Het programma is een aaneenschakeling van processen van divergeren en convergeren. Steeds eerst divergeren naar wat mogelijk is en vervolgens convergeren naar wat het meest relevant is.

De pilot vindt plaats tussen februari en juni 2023.

Voor de docentprofessionalisering werken we, in de structuur van het nationale kennisplatform waterstof, verder met de bestaande platforms:

  • Publieke kennis: Waterstof kennisplatform
  • Afgeschermde kennis in teams omgevingen
    • NP-Waterstof docentenopleiding
    • NP-Waterstof keuzedelen