Batterijtechnologie, basis keuzedeel

EERSTE CONCEPT JULI 2023… DENK EN ONTWIKKEL MEE (ZIE ONDERSTAAND)
RMM.Hogt@noorderpoort.nl

Context en doelstelling

Het keuzedeel richt zich op kennisontwikkeling van de fysische eigenschappen en veiligheid bij de toepassing van batterijtechnologie. Daarnaast richt het zich op het ontwerp, de installatie, monitoring,  onderhoud, hergebruik en recycling van batterijen en de daarmee samengestelde energiedrager.

Het keuzedeel biedt de mogelijkheid om te differentiëren naar de toepassing afhankelijk van de beroepscontext van waaruit de student hieraan deelneemt.

Kennis

De brede kennis in het keuzedeel waterstof technologie wordt in de volgende hoofdstukken aangeboden:

 1. Inleiding
 2. de rol van de batterijen als energiedrager in de energietransitie
 3. werking van de batterij in het algemeen en de daarbij horende specificaties zoals energiedichtheid, vermogensdichtheid, ont/oplaad rendement
 4. batterij principes en daarin nieuwe ontwikkelingen
 5. grondstoffen en energiebalans in productie, gebruik en recycling
 6. ontwerpproces van batterij(pakketten)
 7. productie en assemblage proces van batterijpakketten
 8. diagnoseprocessen en het daarbij horende onderhoud
 9. regelgeving en procedures ten aanzien van veiligheid, milieu, hergebruik en recycling
 10. toepassingen in de context van industrie, mobiliteit en gebouwde omgeving

Vaardigheden

 • Informatie over batterijtechnologie verzamelen met gebruikmaking van (online) kennisplatforms
 • Componenten benoemen van batterij samenstellingen en hun werking uitleggen
 • Technische tekeningen lezen met de componenten en processtromen
 • Veiligheidsmaatregelen treffen die noodzakelijk zijn tijdens de installatie, onderhoud en reparatie van het systeem
 • Basale inspecties en testen uitvoeren aan de batterijsamenstelling en de overige componenten
 • Oorzaken van systeemfalen identificeren en benoemen
 • Rapportages opstellen bij installatie, monitoring, onderhoud en reparatie van de batterijsamenstelling

Werkprocessen

 • D1-K1-W1: Houdt ontwikkelingen over de toepassing van waterstoftechnologie bij
 • D1-K1-W2: Installeren en monitoren
 • D1-K1-W3: Onderhouden en repareren
 • D1-K1-W4: Hergebruik en recycling