Mobility as a Service

De OV-fiets, de deelscooters, -auto’s, de trein, tram of (water) taxi. Ze zijn niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Al deze vormen van vervoer kun je als consument plannen, boeken en betalen via apps of maken deel uit van een geautomatiseerd logistiek systeem. Dit wordt Mobility as a Service genoemd. Deze trend komt voort uit de behoefteverandering van bezit naar gebruik. Je ziet het niet alleen bij de consument, maar ook bij logistieke dienstverleners.

Om mobiliteit daadwerkelijk als een dienst te kunnen implementeren is goed gekwalificeerd personeel noodzakelijk, van voertuig beheer en onderhoud tot het slim delen van deze voertuigen. Dit betekent dat er ook in het onderwijs aandacht moet zijn voor Mobility as a Service. Dat is op dit moment nog onvoldoende het geval.

Dit was het thema in het webinar op dinsdag 5 oktober 2021 met inbreng van het onderwijs (mbo/hbo/wo), de praktijk en de overheid.

In de zo gevormde learning community willen we aan de slag met het definiëren, ontwikkelen en realiseren van opleidingen/trainingen/workshops op het gebied van Mobilty as a Service.

Ontwikkelgroep Mobility as a Service in Automotive en Logistiek komt twee maandelijks samen vanaf eind 2021. Doelen:

 1. We werken de definitie van MaaS verder uit (voorjaar 2022)
  Zie sub pagina: Mobility as a Service opleiding
 2. We gaan online kennisdelen
  Zie sub pagina: Mobility as a Service kennis
 3. Tevens moet er een kennisplatform voor het onderwijs (studenten en docenten)
  zie sub pagina: Mobility as a Service kennis
 4. We gaan droomsessies organiseren bij de opleidingen
  Werktitel: “Dromen over je beroep in de toekomst met MaaS”
  Zie sub pagina: Mobility as a Service opleiding

Contactpersoon: Roeland Hogt; rmm.hogt@noorderpoort.nl