Focus

Het platform richt zich op het verbinden met de kennis in de volle breedte met de focus op de volgende thema’s:

  1. Waterstoftechnologie
  2. Lichte Elektrische Vrachtvoertuigen (in de (binnen)stedelijke distributie)
  3. AD Automotive
  4. Mobility as a Service

De thema’s Waterstoftechnologie en Lichte Elektrische Vrachtvoertuigen ontwikkelen zich sterk.. Met de verbinding met de partners, gemeente en innovatie-consortia  dient zich de mogelijkheid aan om hierin mee te ontwikkelen. Een kans enerzijds en anderzijds ook een uitdaging om dit als innovatie goed te verbinden met de doelstellingen en ambities vanuit het onderwijs. Het AD Automotive wordt getrokken vanuit de Hanzehogeschool met (in de ontwikkeling) als partners Noorderpoort Automotive en HAN Automotive.

De onderstaande figuur laat zien hoe deze drie thema’s samenkomen.

Het thema Mobility as a Service is sinds 2021 in ontwikkeling.