Learning Communities

De site duurzame slimme mobiliteit is een etalage van de activiteiten vanuit het practoraat Automotive van Noorderpoort en de aansluitende projecten. De projecten richten zich op verschillende innovatie thema’s: waterstof, duurzame stadslogistiek en Mobility as a Service. De werkwijze die hierbij wordt toegepast is steeds min of meer gelijk. De kern is het verbinden van de ontwikkelingen van buiten naar binnen met onderwijsinnovaties van binnen naar buiten.

Centraal daarin staan de learning communities waarin onderwijs, overheid en de praktijk samenwerken aan onderwijsinnovatie langs de lijn van voorwaardelijk leren (definitie en ontwikkeling van kennis en vaardigheden gekoppeld aan werkprocessen), innoverend leren (leren van innovatieprojecten in de samenwerking onderwijs en praktijk) en ervaringsleren (leren door ervaren in de praktijk (opdrachten in de praktijk)

Alle thema’s zijn transitie thema’s. Dat wil zeggen dat ze zijn ingezet op een ontwikkeling van buiten naar binnen:

  1. De ontwikkeling van de groene waterstofeconomie (deel van het klimaatakkoord en regionaal, landelijk en internationaal zeer snel in ontwikkeling)
  2. De ontwikkeling van de duurzame stadslogistiek waarin volgens de Green Deal Zero Emission stadslogistiek 30 binnensteden (waaronder Groningen) van 2025 groen moeten worden bevoorraad.
  3. De ontwikkeling van Mobility as a Service wat een strategisch doel is van overheid, vervoerders, fabrikanten en met een groot aantal nieuwe bedrijven (swapfiets, deelscooters etc..). Deze ontwikkeling zal gelijk oplopen met de elektrificatie van het wagenpark (personenvervoer en goederentransport)

Hierbij gaat het om het ontwikkelen van nieuw onderwijs (keuzedelen) als voorloper op de herziening van het kwalificatiedossier.

Verbinden is noodzakelijk om met de kansen en de uitdagingen om te kunnen gaan.

Met deze ontwikkeling is handelt het MBO pro-actief zodat op de tijd de opleidingen aangeboden kunnen worden.
De fasering is steeds als volgt:

  • Fase 1: Verkenning met stakeholders : overheid, bedrijven, onderwijs
  • Fase 2: Definitie van onderwijs (keuzedelen, landelijke vaststelling)
  • Fase 3: Ontwikkeling en pilot keuzedelen (met meerdere ROC’s, regionaal)
  • Fase 4: Opschalen en doorontwikkeling ten behoeve van LLO 

Vanaf fase 1 is er een learning community die vervolgens groeit. In de groei ontwikkelt zich ook de organisatielkracht van de learning community met financiering vanuit het gedeelde belang van overheid, onderwijs en de praktijk.

Met deze werkwijze is het MBO is voortrekker in de onderwijsinnovatie en wordt regionaal en landelijk samengewerkt met HBO en WO, bedrijven en overheid.

Vanuit maatschappelijk belang zijn de ontwikkelingen onderdeel van Triple helix subsidieprojecten waarin onderwijs, onderzoek en praktijk samenkomen.

Een cruciale succesfactor is het innovatievermogen van de opleiding in beschikbare tijd en ontwikkeling van de competenties bij de betrokken (leren innoveren). In dat kader moeten de thema gerelateerde doelen gekoppeld worden aan de strategische doelen rondom Leven Lang Ontwikkelen

Referenties