Standaardisatie elektrificatie

De langlopende innovatieprojecten worden vormgegeven in de Community of Practice (CoP) Future Mobility van het RDM Centre of Expertise (CoE) waarin onderwijs, onderzoek en praktijk zijn verbonden.  Aansluitend op de doelstellingen van het EFRO project Clean and Future proof Mobility concepts, werkpakket standaardisatie elektrificatie, zijn er meerdere innovatieprojecten ontwikkeld:

 • Standaardisatie elektrificatie (voorheen Second Life Vehicle)
  Kennisontwikkeling en productontwikkeling ten behoeve van de ombouw van conventionele aandrijving naar elektrische aandrijving
 • United Mobility
  Kennisontwikkeling ten behoeve van duurzame elektrische mobiliteitsconcepten
 • Ontwikkeling toekomstig mobiliteitsconcept
  Het project United Mobility beoogde de ontwikkeling van een integrale mobiliteitsoplossing in de vorm van een slim, schoon en vooral lichtgewicht voertuigconcept. Het project is in voorjaar 2015 gestart. Na een zeer voorspoedige start is het virtuele prototype gerealiseerd en gepresenteerd. Ook al was dat wel de ambitie is het uiteindelijke voertuig niet gerealiseerd. Het is wel een zeer leerzaam project geweest omdat steeds invulling is gegeven aan vraagstelling op basis van state-of-the-art methoden en technieken.
 • ESCBO (gesponsord door Siemens)
  Electric Sports Car Build Off. Bijzonder project dat als voorloper/inspirator geldt voor bovenstaande twee projecten

Project standaardisatie elektrificatie IN ONTWIKKELING (Meer op te vragen bij Roeland Hogt)

 • fase 1: van vraag naar mockup. Zie: factsheet Second Life Vehicle_v001a
 • fase 2: uitwerking ontwerp en voorbereiding realisatie: volgt
 • fase 3: realisatie bij de Hogeschool Rotterdam: volgt
 • fase 4: realisatie bij Accenda: volgt
  In deze fase is het project naar buiten de Hogeschool Rotterdam gebracht en heeft Accenda de finale installatie van de aandrijving gerealiseerd met ondersteuning van studenten in:

  • Documentatie en organisatie
  • RDW keuring
  • Realisatie

Project United Mobility

Resultaten  IN ONTWIKKELING (Meer op te vragen bij Roeland Hogt)

 • fase 1: van vraag naar mockup: factsheet United Mobility_v00a
 • fase 2: van eerste versie naar tweede versie ontwerp als deel van een integrale mobiliteitsoplossing
 • fase 3: van tweede ontwerp naar proto (niet gerealiseeerd)
  In de laatste fase is uiteindelijk de focus gelegd op de optimalisatie op subsystemen in een derde versie van het ontwerp. Hierdoor was om meerdere redenen de realisatie van de proto niet meer mogelijk. Toch zijn er interessante deelresultaten gerealiseerd:

Project ESCBO

Resultaten: (Meer op te vragen bij Roeland Hogt)