Waterstof introductie

Deze pagina legt de verbinding naar de waterstofkennis:

 1. Trends en ontwikkelingen in de energietransitie
  De mondiale doelstellingen met betrekking tot het klimaat en de eisen aan de luchtkwaliteit zet tal van bewegingen in gang die we samenvatten onder de naam energietransitie. Wat zijn de noodzakelijke ontwikkelingen en wat betekent dit voor de burger, de overheid, het bedrijfsleven en het onderwijs.
 2. Basiskennis waterstof en brandstofcellen
  Wat is waterstof en wat gebeurt er met deze waterstof in een brandstofcel
 3. Energieketen van waterstof
  Hoe maken we waterstof en welke keten doorlopen we van de bron naar de toepassing
 4. Toepassingen van waterstof
  Mobiliteit is slechts één toepassing van waterstof…
 5. Waterstof en/of batterij
  Wat is de energiedrager van de toekomst? Of zal het vooral neerkomen op een slim samenspel?

Bestaande kennis platforms rondom waterstof

Kenniswiki van nationaal platform opwegmetwaterstof

Kennisplatform alles over waterstof

Clean hydrogen Europe

Ad 1. Trends en ontwikkelingen in de energietransitie

De ontwikkeling van de (groene) waterstofeconomie is een onderdeel van een mondiale energietransitie die decennia zal duren. Het tempo waarin verschilt per regio en de visie is gekleurd door ambitie. DNV.GL heeft een aantal interessante publicaties beschikbaar: (Energy transition outlook 2021. Onderstaand de bijbehorende film.

Van de grote ontwikkelingen naar eigen bewustzijn gaan kan met het Energietransitiemodel (ETM) dat Quintel Intelligence heeft ontwikkeld samen met GasTerra en andere partners voor toepassing in onderwijsprogramma’s over energietransitie.
Speel online met de light versie van het energietransitiemodel!

Hieronder de thema uitzending van RTLZ over de energietransitie met speciale aandacht voor Entrance in Groningen.

In de energietransitie is waterstof een belangrijke energiedrager. Op nationaal niveau geeft de Routekaart waterstof december 2017 (pdf) een goed inzicht. Hetzelfde geldt internationaal voor het rapport Hydrogen counsel 2017 (pdf).

Ad 2. Basis kennis waterstof en brandstofcellen

Hoe werkt een brandstofcel? (film met toepassing in een voertuig)

Onderstaand twee Youtube kanalen over waterstof van voortrekkers in Nederland.

Youtube video’s Marcus Rolloos (DEOdrive)

Youtube video’s Willem Hazenberg (Stork en Hydrogreenn)

Ad 3. Energieketen van waterstof

De energieketen start bij de energieopwekking en eindigt bij de toepassing. Met name de hoge energiedichtheid, de transporteerbaarheid en de aansluiting op de bestaande netwerken en energieketens maakt dit een uitstekend alternatief voor (alleen) de verzwaring van het elektriciteitsnet. Zie ook de uitzending van Brandpunt 8 februari 2018

Ad 4. Toepassingen van waterstof

Waterstof is een energiedrager in mobiliteit, wonen, maritiem, energieopwekking en een grondstof voor de chemische industrie.
Het doel is om op termijn deze via elektrolyse of uit vergisting van biogas ‘groen’ te maken. Vanuit de energieketen de energie vrij komen door gebruikmaking van een brandstofcel of door verbranding. In het laatste geval kan dat zijn met zuiver waterstof of in combinatie met aardgas. Ook in de mobiliteit wordt het verbranden van waterstof toegepast alhoewel op termijn, vanwege het betere rendement, de brandstofcel hier prioriteit krijgt.

Een goede voorbeelden van proeftuin op waterstof zijn de Green Village van de TU Delft en de verduurzaming van Ameland (onderstaand)

Een ander voorbeeld is het waterstofnet: een strategische samenwerking tussen Noord-Brabant. Limburg en Vlaanderen.

Onderstaand de Toyota Mirai 2

Ad 5. Waterstof en/of batterij

De meningen variëren en wat de beste keuze is is afhankelijk van de toepassing en de beschikbaarheid van de infrastructuur voor opslag en transport van industrie. Daarnaast moet de vergelijking gemaakt worden over de gehele levenscyclus van het product in het kader van de circulaire economie. Met name dat laatste is naar de lange termijn toe van belang om ook duurzaam te kunnen blijven.

Al met al is het niet een kwestie van kiezen tussen maar kiezen voor beide paden zodanig dat ze elkaar versterken!

Films:

Via bijgaande link meer informatie over het productieproces van Lithium batterijen.

Onderstaand twee films over het productieproces van Lithium batterijen.

https://www.youtube.com/watch?v=Xl76aNZCvck

Maar dan het vraagstuk van productie en recycling van batterijen: publicaties 2012 en artikel 2017.
In 2025 zal 90% van alle lithium worden gebruikt voor batterijen voor elektrische voertuigen. Op dit moment bestaat er nog geen grootschalige recycling en wordt er nog geëxperimenteerd terwijl aan dat ook gebeurt met de technologie voor de batterijen zelf. Dit is een onzekerheid in het transitieproces (mening Roeland Hogt)
Een bedrijf dat mogelijk als eerste op grote schaal kan recyclen in Umicore in België.

Nog een artikel uit 2017 en een publicatie uit 2015.