Waterstofkennis keuzedeel basis

Om de kennis van het keuzedeel te verdiepen worden op deze pagina, aansluitend op de kennis die in het dictaat wordt aangeboden, links en verwijzingen gegeven.

Het betreft hier de bronnen die ook gebruikt zijn om het dictaat van het keuzedeel samen te stellen. Zoveel mogelijk wordt de link gegeven naar de site waar de informatie te vinden is en/of het document gedownload kan worden.

Algemeen

 1. Omschrijving van het keuzedeel waterstoftechnologie K1049 [link]
  Dit is de omschrijving van de kerntaak, werkprocessen, kennis en vaardigheden zoals landelijk vastgesteld.
 2. Het platform van de Community of Practice GAS2.0 [link volgt]
  Op dit Energy College platform vinden bedrijven, studenten en docenten elkaar om samen te werken aan de thema’s van GAS2.0.
 3. Link aan begrippenlijst
  1. Engels [link]
  2. Nederlands [link]

Inleiding in de waterstoftechnologie

 1. Wat is waterstof? [link]
 2. Hoe werkt een brandstofcel? [link]
  Of deze link naar een animatie
 3. Contouren van een Routekaart Waterstof [link]
  Waterstof, een energiedrager van de toekomst? Dat is de vraag die hier wordt beantwoord en hoe dit kan worden gerealiseerd.
  Door: TKI Nieuw Gas, Topsector Energie, 2018
 4. Wat is een transitie? [link]
 5. Waterstofroutes Nederland: Blauw, Groen en import [link]
  Hoe verloopt de weg naar een duurzame energievoorziening met waterstof.
  Door: CE Delft, 2018
 6. Hoe werkt een brandstofcel elektrische auto? [link]
  (Engelstalig)
 7. Wat doet Holthausen Clean Energy Solutions? [link]
  Het bedrijf dat waterstofvoertuigen waaronder de Hesla heeft gerealiseerd maar nog veel meer doet in de hele keten van opwekking van groene energie naar de toepassing in mobiliteit.
 8. Presentatie plan voor waterstofbussen in Noord Nederland [link bestaat niet meer]
  Van drie naar twintig bussen in de komende jaren!
 9. Wereldwijde trends in Automotive 2018-2025 [link]
  In dit toonaangevende jaarlijkse onderzoek staat waterstoftechnologie bovenaan!
  (in 2019 is dit plaats 3…. , link )
 10.  Kennisplatforms en projecten:
  1. Duurzaam MBO over Waterstof [link]
   Informatieve pagina, goed leesbaar
  2. Op weg met Waterstof [link]
   Nationaal Waterstofplatform TIP!!!
   H2Platform is een groeiend samenwerkingsverband tussen de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Economische Zaken en Klimaat en organisaties en bedrijven die zich bezighouden met waterstof.

   1. Waterstofwiki [link]
  3. Waterstofnet [link]
   WaterstofNet realiseert duurzame waterstofprojecten in Vlaanderen en Nederland
  4. Hydrogen Europe [link]
   Hydrogen Europe vertegenwoordigd de Europese industrie, nationale organisaties en onderzoekscentra die actief zijn in de waterstoftechnologie.
  5. Fuel Cell technology office [link]
   Hetzelfde als de ‘Hydrogen Europe’ maar dan voor de Amerikaanse markt

   1. Course manual [link]
  6. Hydrogen Mobility Europe H2ME [link]
   In dit project werken 40 partners uit 9 landen samen in de realisatie van waterstofmobiliteit. Het gaat om de voertuigen en de infrastructuur.
  7. Waterstof tankstations in Europa [link]
   Een overzicht van de tankstations in bedrijf en in ontwikkeling.
  8. Waterstoftankstations in Nederland [link]
   Video over de ontwikkeling van de tankstations in Nederland.
  9. Shell Hydrogen study [link]
   “SHELL HYDROGEN STUDY, ENERGY OF THE FUTURE? Sustainable Mobility through Fuel Cells and H2”

Vakkennis, de atomaire samenstelling en fysische eigenschappen van waterstof

 1. Basiskennis waterstof (Engels) [link]
 2. Synthetische brandstoffen (Engels) [link]
  Deze worden gemaakt van groene waterstof een opgeslagen CO2.
 3. Over de onderste en bovenste verbrandingswaarde [link]

Vakkennis, methoden voor het produceren, opslaan en transporteren van waterstof

 1. Kennisplatform Hydrogen Europe, productie [link]
 2. Kennisplatform Hydrogen Europe, opslag [link]
  1. Waterstoftanks [link]
 3. Kennisplatform Hydrogen Europe, transport [link]
 4. Onderzoek naar de vraag: wat is de beste keuze voor auto’s in Duitsland: Waterstof of Elektrisch:
  1. Nieuwsbericht [link]
  2. Rapport [link]

Vakkennis, veiligheidsaspecten en regelgeving met betrekking tot vloeibare en gasvormige waterstof

 1. Presentatie Hans Spobeck, Instituut voor fysieke veiligheid (IFV), Veilig omgaan met waterstof [link]
  1. Webpagina IFV over veiligheid Waterstof [link]
   Overzichtspagina met links.
 2. Handreiking voor optreden tijdens incidenten met waterstoftoepassingen [link]
  Zeer goed bruikbaar document voor de hulpdiensten met aandacht voor de hele keten van productie naar toepassing en het voorkomen en bestrijden van incidenten.
  Een aansluitend (minder leesbaar, theoretischer) document van de Federale Overheid Dienst (FOD) België [link]
 3. NEN Normcommissie 310197 ‘Waterstof en Brandstofcellen’ [link pagina] [link commissieplan]
  Doelstelling: De mogelijkheden en de risico’s van waterstof en brandstofcellen in kaart brengen, bepalen voor welke onderdelen normalisatie (en regelgeving) relevant is, nationale normdocumenten ontwikkelen en/of het actief volgen, en inbreng leveren aan Europese en mondiale normontwikkelingen.
  De normcommissie “Waterstof en brandstofcellen” is het aanspreekpunt voor Nederlandse belanghebbenden en draagt zorg voor nationale normontwikkelingsactiviteiten en de Nederlandse inbreng in de relevante technische commissies van ISO/IEC en CEN
 4. Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen, Waterstof PGS35 [link]
  Dit gaat specifiek over waterstoftankstations.
 5. Algemeen Europees platform met regelgeving per land TIP!! [link]…
 6. Kennisplatform Hydrogen Europe, veiligheid [link]
 7. Kennisplatform Europees project HYsafe [link]
  NB: project uit circa 2007

Waterstof in brandstofcellen

 1. Document over de koeling van de brandstofcel [link]
 2. Document over hoeveelheden platina in een brandstofcel [link]
 3. Document over brandstofcellen [link]

Waterstof in verbrandingstoepassingen

 1. Verbrandingseigenschappen waterstof [link]
 2. Document over waterstof in verbrandingsmotoren [link]
 3. Waterstof voor vermogen opwekking en Waterstofturbine [link]

Waterstof in Automotive

 1. Toyota Mirai Posters [link]
 2. Toyota Mirai innovaties [link]
 3. Gebruikershandelingen Toyota Mirai [link]
 4. Hoe werkt een brandstofcel elektrische auto? [link]
  (Engelstalig)
 5. Boek 400 pagina’s: Modern Electric, Hybrid Electric, and Fuel Cell Vehicles, Fundamentals, Theory, and Design [link]

Waterstof in de Gebouwde omgeving

 1. Volgt later

Waterstof in de Industrie

 1. Volgt later

Waterstof in de Energieketen

 1. Volgt later