Waterstof

Waterstoftechnologie ontwikkelt zich sterk in de regio, maar wordt in het onderwijs nog niet structureel toegepast. De verbinding met de partners en innovatie-consortia (zoals Noordelijk Innovation Board) biedt de mogelijkheid om hierin mee te ontwikkelen.

In dat kader bestaat de projectontwikkeling GAS 2.0 waarin de 7 MBO opleidingen in Noord-Nederland samenwerken om met name in te spelen op de vraag naar in de nieuwe technologie ontwikkelde medewerker. Dit is een initiatief van Henk Lukken van het Drenthe college en wordt in het voorjaar 2018 uitgewerkt tot een definitieve aanvraag. 

Roeland Hogt (practor Automotive) coördineert de projectontwikkeling rondom de waterstoftechnologie vanuit het MBO onderwijs (Noorderpoort) onder de vlag van Energy college. Hiermee ook in verbinding met andere netwerken in Noord Nederland zoals HYDROGREENN.

De doelstelling van het onderwijsplan waterstoftechnologie bestaat uit twee delen:

  • Het ontwikkelen van een les/praktijk/experimenteer omgeving rondom de energietransitie en toepassingen van waterstof en brandstofcellen

De vraag om onderwijs te ontwikkelen rondom waterstoftechnologie is een beweging van buiten naar binnen: de productinnovaties en de economische waarde en de maatschappelijke ontwikkeling verbonden met het duurzame milieu.

In de ontwikkeling van de waterstoftechnologie zijn de producten verdeeld over 1. Mobiliteit, 2. Energie, Industrie en wonen en 3.Productie, opslag en transport.

DIT DEEL OVER WATERSTOFTECHNOLOGIE OVERSTIJGT DUS HET THEMA MOBILITEIT!

In het ontwerp voor het samenwerken verbinden we Onderwijs, Kennisplatform, Practicum faciliteiten en R&D faciliteiten met een heldere verdeling van de verantwoordelijkheden alsmede het delen van de kennis en het verbinden van de typen opleidingen voor diverse beroepsprofielen vanuit (MBO-AD-HBO-WO).

Stand van zaken en vooruitblik

Op basis van de het onderwijsplan is in februari 2018 de verbinding gelegd met de partners in de GAS2.0: bedrijven, opleidingen en overheden. Daarnaast is het plan succesvol gepresenteerd bij de thema bijeenkomst van de SER Noord rondom de Groene Waterstof Economie.

In maart 2018 wordt het plan verder geconcretiseerd waarbij het zeer belangrijk dat dit op de juiste wijze aansluit bij de reeds bestaande ontwikkelingen.

In dat kader wordt binnen dit platform Duurzame Slimme Mobiliteit een pilot gerealiseerd van het kennisplatform en het netwerk.

Zie de sub pagina’s: