Stadsdistributie en Lichte Elektrische Vrachtvoertuigen

In 2014 heeft de gemeente Groningen zich als partner aangesloten bij de Green Deal 6 Zero Emission Stadslogistiek en distributie. Het algemene doel is de uitstoot van CO2, fijnstof en NO te reduceren als gevolg van binnenstedelijke distributie.

Een van de oplossingen is de zogenaamde “last mile”-oplossing waarbij er buiten het stadscentrum een logistieke hub is van waaruit op een duurzame manier de producten gedistribueerd worden in de binnenstad. Hierbij is elektrisch rijden (zowel accu als brandstofcel/waterstof en diverse voertuigen zoals fiets, auto en bakwagen) één van de potentiële manieren om het algemene doel te behalen.

Het is een ontwikkeling die nu nog beperkt is maar zich net als waterstoftechnologie in de ‘take-off’-fase van het veranderingsproces bevindt. Hiermee is dit qua Automotive en Logistiek een nieuwe ontwikkeling met mogelijkheden voor de opleidingen van Noorderpoort Automotive&Logistiek

De landelijke ontwikkelingen op dit gebied richten zich op het voorbereiden van deze transitie vanuit het perspectief van logistiek, business case en de voertuigen in de stedelijke infrastructuur (LEVV-LOGIC Hogeschool van Amsterdam, 2016).  Dit LEVV-LOGIC-project experimenteert ook met living labs en vanuit de betrokkenheid die de auteur al heeft met dit project vanuit de Hogeschool Rotterdam is het idee ontstaan om zo’n living lab ook te realiseren in Groningen.

Met de ambitie van de gemeente Groningen is er een kans om dit proces te versnellen door een concrete pilot te starten waarin we de kennis delen, gaan samenwerken en onderzoeken door te doen, wat goede en rendabele manieren zijn om uiteindelijk te komen tot een goed plan voor de realisatie van duurzame logistieke hubs om de binnensteden.

Inmiddels is er een consortium / community gevormd waarbij alle benodigde partners zijn aangesloten (overheid, bedrijfsleven en onderwijs).